Lanový park

Informace

  • Les za hotelem Colorado
  • Zdarma

Popis aktivity

V lanovém parku na vás čekají nízké lanové překážky, kde si užije zábavu i dobrodružství celá rodina. Nepotřebujete žádný systém jištění, dostačující je osobní záchrana vašich kamarádů.

Pravidla sebejištění v Lanovém parku:

  1. Pozornost: jistič stále sleduje lezce na překážce a pohybuje se podél překážky s ním.
  2. Předvídání: pokud jistič sleduje lezce, dokáže předvídat jeho potíže a předejít pádu.
  3. Správný postoj: jistič vždy stojí rozkročmo, aby měl stabilní postoj, jednou nohou vzad a jednou vpřed a ruce nataženy před sebe otevřenými dlaněmi k lezci.
  4. Kontakt: úkolem jističe je také udržovat komunikaci s lezcem.
  5. Poměr: každý lezec by měl být jištěn minimálně dvojicí jističů, kteří omezí pád každý z jedné strany.

Vstup do lanového parku je na vlastní nebezpečí.