Táborový deníček 4. turnus

Publikováno: pondělí 20. 7. 2015

Neděle 19. 7. 2015

Westerňáci

Po příjezdu jsme se všichni účastníci sešli v jídelně, abychom zahájli naše společné dobrodružství. Seznámili jsme se s táborovými pravidly a svými podpisy jsme ztvrdili, že se podle nich budeme řídit. Pomocí her jsme si našli nové kamarády a snažili se zapamatovat jejich jména. Před procházkou po areálu jsme se posilnili večeří. Paní kuchařka uvařila výborný bramborový guláš. Při procházce jsme navštívili rozhlednu a prozkoumali zákoutí areálu Šiklova Mlýna. Před spaním měly děti osobní volno na vybalení věcí a přichystání postýlek. Všichni usínali v pořádkku, natěšeni na další dobrodružství.

Sporťáci

Sporťáci do svého programu, který byl obdobný jako westerňáků, zařadili navíc projížďku na koloběžkách, při které se všichni snažili. Pro všechny bude následujících 14 dní velkou výzvou.

Indiáni

A je to tu. Konečně jedeme domů. Někteří se radovali, někteří i plakali. Po snídani jsme se tedy šli ještě dobalit, vyklidit stany a odnést si kufry před jídelnu, kde jsme čekali na rodiče. Ale přecejen se tu našli i děti, kterým se tu líbilo natolik, že tu zůstali ještě na další týden. Když teda většina kamarádů odjela, šli jsme se zbytkem do městečka na představení a rozchod. Oběd byl výborný a po obědě, protože bylo opravdu teplo, a bazén jsme zrovna vypouštěli, šli jsme se koupat do řeky. Když přijeli nový kamarádi, museli jsme se opět seznámit navzájem s táborovými pravidly, atd. Po dobré večeři jsme se šli seznámit s celým areálem. V rámci procházky jsme i hráli nějaké hry a byli i na trampolíně. Hodně nás boleli nohy, a tak jsme byli rádi, když jsme mohli konečně ulehnout a s dobrým pocitem se těšit na další den.

Jezdci

Po příchodu do tábora jsme se šli ubytovat do našich chatek, ve kterých bydlíme po dvou. Vybalili jsme si věci a následovali seznamovací hry, abychom poznali své kamarády v táboře. Po té jsme šli na večeři a dali si výborný bramborový guláš. Abychom poznali městečko a celý areál, šli jsme se projít. Procházeli jsme kolem ohrady s koňmi, na kterých budeme jezdit, a podívali jsme se i ke koralu, kde bude probíhat náš trénink. Když sme přišli do tábora byli jsme rozděleni na skupinky, po kterých budeme chodit jezdit a každý jsme dostali i svůj jezdecký průkaz, kam se nám budou zapisovat body za ježdění. A jelikož se už začínalo stmívat je čas si vyčistit zuby, zachumlat se do spacáku a nechat si zdát o dalším dni na jezdeckém táboře na Šiklově Mlýně.

 

Pondělí 20. 7. 2015

Westerňáci

Vzbudili jsme se do slunečného dne, který jsme po ranní hygieně zahájili rozcvičkou. Posilněni snídaní jsme šli hrát hry na hřiště, jejichž hlavním cílem bylo procvičení a zapamatování si jmen všech účastníků našeho oddílu. Dopoledne jsme si také vytvořili deníčky, do kterých jsme si hned zapsali morseovu abecedu, kterou děti využijí při dalších hrách. Po obědě a poledním klidu jsme hráli společenské hry v tee-pee a mužská část našeho oddílu se vydala na dřevo do lesa. Společně jsme vytvořili pokřik pro náš oddíl. Čas před večeří jsme strávili v activ parku, kde měl každý možnost vyzkoušet si lanové překážky. Všem dětem se moc dařilo. Večer byl ve znamení celotáborové hry. Tábor pomáhal šerifovi naplnit vyschlé studny, aby místní městečko netrpělo žízní. Úkol se zdařil, ale máme strach, že vzhledem k nastávajícím horkům studny opět vyschnou a děti budou muset vynaložit ještě hodně sil, aby Silver city mělo dostatek vody. Den jsme zakončili večerní hygienou, po které následovala už jenom večerka.

Sporťáci

Sporťáci se po ranní hygieně, rozcvičce a snídani vydali na výlet do nedaleké vesnice Zvole. Cestou plnili různé druhy tělocvičných úkolů. Před obědem měli chvíli čas na odpočinek. Následně se přidali k oddílu westerňáků, se kterými natrénovali pokřik a hráli společenské hry v tee-pee. Po lehké, ale vydatné svačině jsme šli opět protáhnout naše těla na trampolínu a poté do activ parku, který byl pro většinu prostředkem pro zvýšení zdravého sebevědomí. Děti se museli rozhodnout, které překážky zvládnou sami a u kterých budou potřebovat pomoc vedoucího. Společně s ostatními oddíly pomáhali naplnit šerifovi studny, aby městečko netrpělo žízní. Po večerní hygieně všichni uléhali spokojeně do postýlek

Indiáni

Konečně nám začal nový týden. Ráno bylo slunečné. Po snídani jsme se vadali do lanového parku, kde jsme si užili spoustu zábavy. Šli jsme se nasvačit a když jsme se posilnili, tak jsme si udělali jmenovky na stany s indiánským jménem. Vymysleli jsme jméno našeho týmu - "Moustages" a pokřik, kterým se vítáme každé ráno na nástupu. Také jsme si vyrobili své vlastní indiánské čelenky a každý si na čtvrtku tvrdého papíru nakreslil svůj vlastní pohled, který pošleme rodičům. Po vydatném obědě jsme ještě udělali šifry, Morseovu abecedu a indiánské písmo, ze kterého další den půjdeme zvěčnit indiánské vzkazy na skály. Po svačině jsme si šli ještě zahrát hry na hřiště a když jsme povečeřeli, šli jsme na celotáborovku, kdy nás sherif poprosil o naplnění studny, která díky horku vyschla. Úspěšně jsme ji naplnili a tak jsme spokojeni odešli do tábora. Na večerním nástupu nám ještě přišel dopis od sherifa, že nám děkuje a je rád, že jsme to zvládli. Díky tomu jsme mohli spokojeně ulehnout, abychom si odpočali na další den, kdy nás čeká náročný výlet do strašidelného zámku Draxmoor.

Jezdci

Probouzíme se do krásného slunečného rána. Po rozcvičce a ranní hygieně jsme šli na snídani. Jelikož jsme jezdci, tak dalším programem bylo čištění koní a seznámení se s pravidly u koní. Po svačině si každý vyrobil svou jmenovku na stan a vymysleli sme pokřik pro celý tým. Následoval oběd a polední klid. Jelikož bylo vedro, šli jsme se vykoupat a schladit do řeky, ve které jsme hráli hry. Mezitím jsme se po našich skupinkách střídali na koních a učili jsme se naše první základy na koních. Další naší aktivitou bylo lanové centrum, kde jsme si zkusili svoji rovnováhu a pružnost. Po všech těchto aktivitách jsme se šli všichni umýt do sprch. Byli jsme vysprchovaní a tak jsme mohli jít na večeři. Následovala naše první hra z celotáborové hry ,, Proniknutí do zákoutí divokého západu´´. Hra všechny moc bavila, měli za úkol od šerifa naplnit studnu, a pomoci mu tak zachránit naše společné městečko River city. Posledním bodem našeho dne byl nástup a vzkaz od šerifa pro naše táborníky. Teď už jen večerní hygiena, převléci se do pyžam a dobrou noc.

 

Úterý 21. 7. 2015

Westerňáci

Opět jsme se probudili do prosluněného rána. Hned při nástupu jsme se dozvěděli další úkol celotáborové hry. Indián pro nás připravil recept na elixír, který nám má dát sílu. Proto jsme se vydali na sběr bylin a lesního ovoce, z kterého jsme po svačině elixír vařili. Protože panují velká vedra, vydali jsme se osvěžit do řeky. Po obědě a polední klidu si táborníci ručně namalovali pohledy, na které jsme šli po svačině nakoupit známky. Přitom jsme hráli hru ve westernovém městečku. Shlédli jsme také poučné divadlo o historii divokého západu. Část tábora posilněna večeří se vydala znovu do městečka nacvičovat tanec. Děti, které nechtěli tancovat hráli hry na hřišti. Po nástupu a osobní hygieně táborníci vyčerpáni ulehli.

Sporťáci

Opět nás z postelí kromě vedoucích tahalo také sluníčko. Po rozcvičce a snídani jsme se vypravili na cestu do strašidelného zámku Draxmoor. Vrátili jsme se až před obědem. Po poledním klidu jsme cvičili dechová cvičení v bazénu. Odpoledne jsme strávili ve westernovém městečku, kde jsme hráli hru, při které jsme se dozvěděli spoustu informací o místním areálu. Až jsme se navečeřeli, šli jsme společně s ostatními oddíly nacvičovat tanec a část z nás hrála hry na hřišti. Po osobní hygieně a nástupu jsme ulehli do postelí.

Indiáni

Dnes ráno bylo opravdu hodně teplo. Všichni jsme byli hodně unavení a tak se nám hůř vstávalo. Když jsme se konečně vyhrabali ze spacáků, vyčistili si zuby a nasnídali se, vyrazili jsme na výlet do Dolní Rožínky, do strašidelného zámku Draxmoor. Zvládli jsme to všichni. Vrátili jsme se na oběd Safari vláčkem a poté následoval polední klid, kdy jsme s dětma hráli pexeso. Šli jsme se všichni vysprchovat a pak jsme se šli podívat na westernovou show, kde jsme viděli kovboje, indiány i praci s koněm, lasem, bičem, koltem i noži. Po show jsme si dali chvilku rozchod ve městečku, aby si děti koupily známky a suvenýry. Když jsme se nasvačili, následovala celotáborová hra, kde bylo za úkol uvařit zázračný elixír, který nám dodá sílu, potřebnou k zítřejšímu úkolu. Uvařili jsme čaj z bylinek a ovoce. Na večeři jsme měli rýžový nákyp a po večeři jsme šli nacvičovat tanec, který budou děti předvádět v sobotu ve 12 hodin na městečku. Kdo netancoval, šel na hřiště, kde jsme hráli fotbal, vybíjenou a házeli si s létajícím talířem. Když děti dotancovaly, udělali jsme nástup, kde jim šerif poděkoval za snahu a udělil jim peněžní odměnu 1000 šikláků. Pak už jsme si jen vyčistili zoubky a ulehli do svých spacáků. Zítra nás čeká opět náročný den.

Jezdci

Probudili jsme se do slunečného rána. Po budíčku následovala osobní hygiena a rozcvička, jakmile jsme docvičila byla už pro nás nachystaná vydatná snídaně a čaj.Dojedli jsme a šli jsme se pomali převlékat na koně, kde jste se tentokrát učili couvat a lovecký sed. V 10 hodin jsme šli do indiánské vesnice, kde si každý vyzkoušel rýžovat zlato a rýžovat polodrahokamy. Jakmile jsme dorýžovali zlato šli jsme na dopolední představení. Moc se nám líbilo, ale uteklo to tak rychle, a proto jsme museli jít na oběd. Oběd byl výborný. Po obědě jsme měli chvíli poledního klidu, a tak jsme se šli natáhnout. Bylo velké horko tak nás vedoucí vzali do bazénu, kde jsme se vyřádili. Ve vodě o uteklo tak rychle, že následovala svačina. Po svačině jsme se šli naučit morseovu abecedu, která se nám bude hodit v celotáborové hře. Psali jsme i na tabuli vzkazy a ostatní je museli vyluštit.. Po morseovce jsme šli vařit zázračný elixír, po kterém jsme nabrali sílu. Šli jsme na večeři, a po večeři jsme někteří šli tancovat na městečku. Učíme se tanec, který předvedeme v sobotu na městečku. Po tancování jsme udělali v táboře nástup a šli jsme do sprch a spát.

 

Středa 22. 7. 2015

Westerňáci

Po snídani nás čekala cesta na strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce. Vzhledem k tomu jaká panují horka jsme se svezli do poloviny cesty Safari busem, aby jsme nemuseli jít po rozpálené silnici. Do tábora jsme se vrátili až na oběd. Poté jsme se šli schladit do bazénu, kde se v šichni pořádně vyřádili. Odpoledne jsme ve společenské místnosti vyráběli jsmenovky na stany a westerňácké náramky z kůže. Po svačině jsme šli hrát do lesa celotáborovou hru, při které jsme se pořádně zapotili. Po večeři jsme se učili zacházet s lasem a bičem. Někteří z táborníků nacvičovali taneček, který budou předvádět v sobotu na městečku. Večer měli táborníci osobní volno, při kterém proběhla hygiena.

Sporťáci

Jako každé ráno si sporťáci udělali rozcvičku následovanou snídaní. Poté si uklidili stany a vyrazili do areálu sportovat. Následovala svačina a bazén na schlazení se v tak horkém a slunečném počasí. Po dobrém obědě se sporťáci odebrali do místního hotelu Colorado Grand do výřivky. Bublinky a relaxace byly potřeba. Po odpolední svačině se šlo do lesa hrát celotáborovou hru, po které přišla na řadu večeře.  Před večerkou se sporťáci učili lasovat a bičovat a někteří z nich nacvičovali tanec. Po tomto se odebrali na vvečerní hygienu a do stanů pořádně se vyspat na další den.

Indiáni

Jelikož jsme se dneska probudili do 30°C a teploty se přes den vyšplhaly až na tropických 40°C, byl program trochu náročný. Po snídani jsme na náramky z kůže malovali barvami své indiánské jméno a poté jsme je dali sušit. Také jsme zvládli obrázky na nástěnku. Po svačině jsme se šli zchladit do bazénu, kde jsme se dostatečně vyblbli. Zchlazení jsme šli alespoň na chvíli do městečka, na dopolední představení. Po obědě už jsme opět neměli energii být na sluníčku a tak jsme šli do chladné společenské místnosti vyrábět do soutěže pouťové růže. Po svačině jsme šli na celotáborovku do lesa, kdy měli děti za úkol sesbírat ingredience na výrobu dynamitu. Bránily jim v tom ovšem chytači. Vrátili jsme se akorát na večeři, na kterou byl těstovinový salát. Po večeři šli děti opět nacvičovat tanec, jako včera a učili se práci s lasem a bičem. Pak následoval už jen nástup, kde se děti dozvěděly výsledky celoráborové hry. Potom už jen hygiena a spaní v tee-pee či stanech, jak kdo chtěl.

Jezdci

Krásné dobré ráno táborníci! Opět se probouzíme do teplého rána. Jako každý den, zahajujeme nejdříve hygienou a po té rozcvičkou. Po snídani a úklidu stanů jdeme do společenské místnosti, kde si vyrábíme vlastní pohledy, které potom můžeme poslat domů. Zkoušíme i vyrábět růžičky z krepáku na špejli, a píšeme svůj deníček. Následoval oběd a polední klid. Jelikož je opravdu veliké vedro, polední klid máme ve společenské místnosti, kde je chládek. Dalším bodem v našem programu je městečko, kde máme každý rozchod pro nákup suvenýrů, obálek a známek. Nakoupeno a utíkáme rychle do bazénu se zchladit. Hráli jsme ,,mrazíka´´ v bazénu. Místo podlézání, bylo podplavání. Následovala svačina a celotáborová hra, která nesla název ,,Pašeráci.´´ Za úkol bylo propašovat přes hranice ingredience, k výrobě dynamitu. Po běhací hře, jsme šli na večeři, a pokračovali jsme na městečko k pokračování výuky našeho tance, který budeme v sobotu dopoledne tancovat na městečku. Naučili jsme se i bičovat a lasovat. Jelikož to byl velmi dlouhý a uběhaný den, je na čase jít se vysprchovat. Po vysprchování byl nástup a vyhlášení celotáborové hry. Naši jezdci se dnes celý den střídali po skupinkách na koně, kde se naučili malý kruh, procvičili gymnastiku na koních a zastavit stát. Už je pozdě večer, takže vyčistit zuby a rychle spát.

 

Čtvrtek 23. 7. 2015

Westerňáci

Dnes se konečně mírně ochladilo. Pro všechny to byla příjemná změna. Po snídani jsme vyráběli krabičky na zlato a polodrahokamy. Stihli jsme si udělat také sherifské hvězdy. Druhou část dopoledne jsme strávili ve westernovém městečku. Táborníci měli rozchod na nákup suvenýrů a sami si mohli prohlédnout městečko. Shlédli jsme odpolední představení. Po obědě a poledním klidu jsme šli na projížďku Safari busem po areálu. Bus nás vysadil na městečku a my jsme šli rýžovat zlato a hledat diamanty. Na indiánské louce jsme udělali přestávku, při které si měli možnost táborníci přečíst charakteristiky znamení indiánského zvěrokruhu. Před svačinou jsme si stihli zahrát hry na louce. Zbytek odpoledne jsme strávili na hřišti, kde se hráli různé pohybové hry a zájemci se mohli zdokonalit v bičování bičem. Po večeři jsme hráli s celým táborem celotáborovou hru, při níž jsme hledali rozsypané měšce s penězi. Večer jsme šli na další představení – pohádku o posledním dračím vejci. Projeli jsme se strašidelným vláčkem a hurá do pelíšků.

Sporťáci

Po ranní rozcvičce a snídani jsme si vzali trekingové hole a vyrazili do vesnice s názvem Olešínky. Po procházce následovala svačina a poté jsme se odebrali do městečka na dopolední představení a na rozchod. Vrátili jsme se zpět do tábora na oběd a po poledním klidu jsme šli na louku dělat různá dechová cvičení. Nasvačili jsme se a přesunuli se do indiánské vesnice, kde jsme zkoušeli rýžovat zlato a polodrahokamy. Následovala večeře a celotáborová hra. Večer jsme shlédli pohádku Poslední dračí vejce a projeli se strašidelným vláčkem. Těšíme se na zítřejší den.

Indiáni

Dnes už bylo konečně chladněji (25°C) a tak nám bylo o dost příjemněji. Hned po snídani, na kterou byl rohlík s nutelou, jsme se šli vysprchovat a v mezičase jsme opět vyráběli pouťové růže a papírové obálky na zlato a polodrahokamy, které jsme byli dnes rýžovat. Šli jsme hned po svačině, ale protože na rýžování zlata bylo obsazeno a začínalo i pršet, udělali jsme jen polodrahokamy, šli jsme si pro pláštěnky na dopolední představení, které jsme ještě neviděli. Spěchali jsme na oběd, který nám všem moc chutnal. Když jsme se posilnili a náležitě si odpočinuli, vydali jsme se rýžovat již zmiňované zlato. Každý si vyrýžoval svůj kousek. A konečně se dostalo na malování indiánským vzkazů na skály a ve zbylém čase i na domečky z přírodních materiálů. Najedli jsme se večeře a následovala celotáborovka. Bandité využili naší nepozornosti při pašování ingrediencí a vykradli nedaleký dostavník. Peněz byl ovšem přebytek, a tak některé měšce a mince poztráceli. Naším úkolem bylo tyto měšce a mince najít a sesbírat. A tak se nám to i povedlo. Následovalo chystání na večerní představení, tak trošku 'romantická komedie', které nese název ,,Poslední dračí vejce". Na závěr jsme viděli překrásný ohňostroj, který ovšem bude v sobotu 10× krásnější. Kdo chtěl, mohl jít na strašidelný vláček. Zbytek šel rovnou do tábora zalehnout do stanů/tee-pee, ti naši asi 2 kluci, kteří melí odvahu, hned po jízdě vláčkem. A všichni se už moc těšíme na zítřejší táborák a sobotní ,,Velkou ohňovou show".

Jezdci

Konečně jsme se probudili do chladnějšího rána. Šli jsme udělat ranní hygienu a poté rozcvičku. Jakmile jsme se rozcvičili, šli jsme se nasnídat. Snídaně byla výborná a vydatná, a tak jsme vyrazili po snídaně na vyjížďky. Kdo dojezdil, dělal ve společenské místnosti růže z krepového papíru. Dojezdili jsme po 11 hodině a měli jsme čas, tak jsme vyrazili do městečka na skákací hrad. Po skákacím hradu jsme se pomalu vrátili do tábora, šli jsme si umýt ruce a šli jsme na oběd. Na oběd byla roštěnka s rýží. Po obědě nám dali vedoucí polední klid, abychom si mohli chvíli odpočinout. Polední klid utekl rychle a šli jsme si nachystat batůžky s pláštěnkou, pitím, svačinou a penězi. Ve 14 hodin u tábora na nás čekal safari vláček, který nás odvezl do Blažkova. Z Blažkova jsme pěšky pokračovali na Dolní Rožínku do Draxmooru. Někteří se v strašidelném zámku báli. Jakmile jsme dokončili prohlídku vyšli jsme na dvůr, kde jsme si mohli koupit nějaký suvenýr. Rychle čas utíkal a museli jsme zase vyrazit zpět. V Blažkově na nás opět čekal vláček, který nás odvezl do tábora. Po příchodu do tábora jsme si uklidili batůžky a šli se kouknout na představení. Po představení jsme šli na večeři. Večeře byla výborná. A následovala celotáborová hra. Tak že jsme se šli nachystat a vyrazili na arénu hrát hru. Hra nás bavila, a jakmile jsme hru dohráli, vrátili jsme se do tábora a šli jsme do sprchy a na nástup. Po nástupu jsme se šli převléknout a šli jsme na noční představení, které se jmenovalo "poslední dračí vejce". Pohádka se nám moc líbila. Po pohádce následoval velký ohňostroj a strašidelný vláček na, který někteří nechtěli jít. Po té nás vedoucí odvedli do tábora a uložili.

 

Pátek 24. 7. 2015

Westerňáci

Vzhledem k tomu, že už jsou některé děti unavené, vynechali jsme ráno rozcvičku. Po snídani jsme si všichni oblékli westernové kostýmy a šli jsme se společně vyfotit, aby děti měly vzpomínku na tábor. Poté jsme se přesunuli na módní přehlídku, kde každý okomentoval jeho kostým. Vyhlásili jsme také nejkrásnějšího cowboye a cowboyku. Po svačině jsme se šli projet vláčkem Union Pacifik, zdolali jsme zrcadlový labyrint a zařádili si na skákacím hradu. Po obědě a poledním klidu se udělalo horko a proto jsme se šli zchladit do bazénu. Šli jsme se také učit střílet z luku a hráli jsme hry na louce. Rozchod ve městečku jsme zakončili shlédnutím divadelního představení Molly Parkerová. Den jsme zakončili celotáborovým ohněm, u kterého jednotlivé oddíly předváděli scénky, které si v průběhu dne nacvičili. Před večerkou bylo ještě chvíli osobní volno a poté šli všichni spát.

Sporťáci

Ráno jsme začali rozcvičkou jako každý jiný den. Potom jsme se šli posilnit na snídani, po které jsme si ještě uklidili ve stanech. Poté jsme šli na nedalekou trampolínu si zaskákat a poté i projít. Jakmile jsme se vrátili, čekala nás svačina a poté návštěva městečka, kde jsme si zastříleli na terč z indiánských luků, byli jsme také v zrcadlovém labyrintu, který jsme prošli hned několikrát. Šli jsme na koně, na kterých jsme se mohli svézt a potom jsme se naobědvali. Po obědě jsme měli odpolední klid, po kterém jsme šli do lesa hrát hry a stavět domečky z přírodnin. Pak jsme se šli podívat na westernovou show v amfiteátru. Vrátili jsme se do tábora a šli si zaplavat do táborového bazénu. Následovala svačina a odpolední představení s názvem Molly Parkerová. Večer jsme si rozdělali oheň a upekli špekáčky. Během toho přišla bouřka, tak jsme si rychle zavázali stany a ulehli ke spánku.

Indiáni

Páteční počasí se zprvu jevilo jako chladné, ovšem přes den bylo zase hodně sluníčka. Po snídani jsme se fotili skupinově v kostýmech, aby měli děti památku a potom jsme vyrazili na procházku do lesa. Zastavili jsme se u bývalé indiánské vesnice a řekli jsme si něco o tom, jak to tam vypadalo, co se tam dělo, jak to vlastně celé s těmi indiány bylo. Také jsme si přečetli indiánský horoskop. Prošli jsme městečkem a šli na svačinu. Po svačině jsme šli na atrakce, povozit se na koni a do bazénu. Stihli jsme to tak tak na oběd, který byl výborný. Když jsme si odpočinuli, zvěčnili jsme na budku v táboře indiánský vzkaz. Po svačině jsme si dali ještě rozchod ve městečku a kdo chtěl, mohl na skákací hrad. Následovalo představení. Po návratu do tábora jsme nacvičovali scénku k táboráku, kvůli celotáborovce 'Šikland má talent'. Moc se povedla, dostali jsme 28b/30b. Když každý předvedl svou scénku a opekl si špekáček, šli jsme si lehnout, nedočkavý na poslední táborový den.

Jezdci

Opět krásné ráno ze Šiklova Mlýna! Jako obvykle nejdříve vyčistit zuby a hurá na rozcvičku. Po snídani jsme si uklízeli stany a pomalu si začali balit. Jelikož jsme jezdci, tak jsme si zkoušeli uplést voďáky na koně, každý si ten kousek povezeme domů. Dalším bodem našeho programu byl oběd a polední klid. Odpočatí jsme dost, a tak jsme vyrazili na westernovou show do městečka. Dostali jsme i rozchod na městečku k pokoupení všech suvenýrů. Dále jsme šli do tábora a měli jsme přednášku o koních. Museli jsme se posilnit, a tak jsme šli na svačinu. Už jen následovala celotáborová hra, která prověřila naši kreativitu. Jelikož jsme k večeři opékali buřty, naším úkolem si bylo jako tým nacvičit nějakou scénku, nebo vystoupení. Všem se to moc povedlo. Během celého dne jsme se opět střídali na koních a dokonce jsme si zkoušeli i klus. Po opékání nám začalo pršet a tak jsme rychle utíkali do stanů. Už jen následovala večerka a nechat si zdát o posledním dni na našem táboře.

 

Sobota 25. 7. 2015

Westerňáci

Předposlední ráno na Šiklově Mlýně patřilo opět k slunečným. Klasicky proběhla rozcvičkou, osobní hygiena a snídaně, po které jsme šli psát hodnocení tábora. Děti měly možnost vyjádřit svůj názor na táborový program, vedoucí a jídlo a připsat připomínky k chodu tábora. Po svačině se část táborníků připravovala na taneční vystoupení ve městečku. Ten, kdo netancoval hrál hry na hřišti. Po obědě jsme se šli všichni společně na naše táborníky podívat. Poté měly děti čas, aby si mohly nakoupit suvenýry ve městečku. Ten, kdo chtěl, mohl podruhé shlédnout představení westernová show - zábavně a poučně. Po svačině jsme vyrazili podle mapy hledat bandity, kteří ukrývali poklad celotáborové hry. Děti s nimi chtěli prvně smlouvat, ale nakonec museli stejně vydat všechny nashromážděné peníze, aby dostaly poklad. Večeře byla dnešní den netradiční. Děti měly rozlučkový raut, na kterém jsme tábor oficiálně ukončili. Večer jsme se šli podívat na ohňovou show, po které všichni padli únavou do stanů.

Sporťáci
Indiáni

Poslední táborový den nadešel. Počasí bylo akorát, takže nám to krásně vyšlo. Po snídani jsme psali hodnocení tábora a balili si věci. Po svačině se šli děti připravovat na tancování a zbytek jsme vzali na hřiště. Oběd byl výborný. Měli jsme zelí a všechny děti si moc pochutnaly. Po poledním klidu jsme si šli naposled užít městečka, kde jsme se bavili až do svačiny. Po svačině byla poslední celotáborovka. Hledali jsme poklad, který nám bandité ukradli a museli jsme si ho vykoupit. Bandité nám ale utekli a poklad po cestě ztratili. Tak jsme měli vyhráno. Večeře byla v podobě slavnostního rautu, po ní se předávali diplomy a chystali jsme se na Velkou ohňovou show, která byla úžasná, všechny děti byly nadšené. Kolem půl jedenácté jsme se konečně dostali do postele s dobrým pocitem užitého tábora a těšili se na rodiče.

Jezdci

Vzbudili jsme se do příjemného počasí. Po budíčku jsme si šli udělat hygienu a rozcvičku. Jakmile jsme se rozcvičili, šli jsme na snídaní. Snídaně byla bohatá. Když jsme dojedli šli jsme se převléknout na koně a následovali závody. Kde jsme ukázali co jsme se za ten týden naučili. Po závodech jsme se šli upravit, učesat a převléknout a šli jsme ve 12 hodin tancovat na městečko. Tanec se nám povedl, lidé tleskali. Po tancování jsme se šli naobědvat a chvíli odpočnout. Polední klid nám skončil a někteří jsme šli bičovat. poslední den a čas nám rychle utíkal. Vedoucí nám ještě naposledy dala rozchod ve městečku. Nakoupili jsme si ještě nějaké suvenýry. Rozchod skončil a šli jsme do tábora na svačinu. Na svačinu jsme měli meloun. Po svačině jsme měli celotáborovou hru. Honba za pokladem. Poklad jsme všichni našli a co zbývalo? Sbalit si věci a jít na rozlučkový raut. Kde se s námi hlavní vedoucí rozloučila a vedoucí rozdali diplomy. Dostali jsme každý i dort. Po rautu jsme někteří šli bičovat někteří si četli a chystali na Velkou ohňovou show. Večer jsme vyrazili na arénu se koukat na představení. Bylo to moc pěkné. PO představení jsme šli už spát.

Táborový deníček 4. turnus

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací