Tábory v Šiklově mlýně připraví dětem příjemné a nevšední zážitky. Každý tábor je něčím specifický, každý zaujme něčím jiným.

Hlavním motivem je vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a živým tvorům a umožnit jim aktivní relaxaci změnou stylu a rytmu života. 

Nabídka táborů

Tematické dětské tábory v Šiklově mlýně:

Dobrodružný tábor
Jezdecký tábor
Anglický tábor 

V dobrodružném táboru budou opět dvě úplně nové celotáborová hry. Střídat se budou po týdnu a tak děti na 14-ti denních turnusech zažijí hry obě. Anglický tábor, bude mít část hry v Angličtině. 
Nově také bude pojat jezdecký tábor. Instruktoři děti rozdělí dle zkušenosti na začátečníky a pokročilé a dle jejich zkušeností bude pokračovat výcvik.

Turnusy táborů v roce 2019

Turnusy táborů jsou od neděle do neděle na 7 nebo 14 dní s možností kombinace typů tábora.

Turnus Termín Táborová
hra
Dobro-
družný
Jezdecký Anglický
1 7.7.-14.7. Putování divokým západem ANO  ANO   
2 14.7.-21.7. Záchrana města Šikland City ANO  ANO   
3 21.-28. 7. Putování divokým západem ANO ANO  
4 28.7.-4.8. Záchrana města Šikland City ANO  ANO ANO 
5 4.8.-11.8. Putování divokým západem ANO ANO  
6 11.8.-18.8. Záchrana města Šikland City ANO ANO ANO 

 


Ceník dětských táborů  Nezávazná poptávka Koupit v E-shopu

PUTOVÁNÍ DIVOKÝM ZÁPADEM

V podání Hollywoodu udržovali muži zákona klid ocelovým pohledem, vždy připraveni tasit zbraň. Na opravdovém Západě to nebylo tak vzrušující. Volený okresní šerif měl za úkol hlavně vybírat místní daně a dbát na dodržování zákonů. Ve městech jmenovala šerifa městská rada. Ten pak dbal na dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů, vybíral licenční poplatky a chránil daňové poplatníky. Skutečnými pistolníky se stávali muži zákona jen ve zlatokopeckých koloniích a dobytkářských městech, a to ještě jen v dobách, kdy to bylo nezbytně nutné.

Chceš se naučit dovednostem Divokého západu? Jsi čestný a dokážeš ochránit svoje území? Pokud ano, neváhej a přihlas se na putování Divokým západem.

ZÁCHRANA MĚSTA ŠIKLAND CITY

Já, šerif městečka Šikland City Vás žádám o pomoc. Můj domov bylo místo poklidu, lidé zde žili v lásce a pochopení, avšak před nedávnou dobou se zde přistěhovali lidé, kteří tento klid narušují. Obyvatelé města se začaly chovat zvláštně. Mám pocit, jako kdyby se v naše městě chystalo něco nekalého.

Dokážeš rozpoznat bandity? Chceš překazit plány největšímu banditovi z dob Divokého západu? Pak právě tebe potřebuji k nalezení Big bosse a jeho party, která v létě roku 2019 připravuje loupež století.

ANGLICKÝ TÁBOR

Ozve se volání “Wake up“ a začíná nám den. Následuje zábavná rozcvička. Po snídani hodinová lekce angličtiny, poté dopolední program kovbojských dovedností. Cele dopoledne používáme angličtinu zábavnou formou. Po dobrém obědě následuje odpočinek, během něj pohodička, klídek a kdo bude chtít být aktivní, napíše domů dopis v angličtině, ať si rodiče počtou :-) nebo si mohou děti koupit nějakou drobnost v táborovém obchůdku – česky? Ale kdepak, prodavač mluví jen anglicky, vždyť jsme na Divokém západě. A pak už hurá na hodinu konverzace. Poté zábavné odpoledne plné aktivit. V případě horkých dní plánujeme vodní hrátky. Po večeři zopakování slovíček zábavnou formou a pak bude následovat večerní program. Na každý večer máme připraveno něco jiného. Tábor´s got talent, táborák – hry a zpívání u něj, diskotéka a další. Na a pak už večerka. Ať máme síly na další den. Good night.  


Režim dne

 • 7:10 – 7:20             Budíček

  7:20 – 7:30             Ranní hygiena

  7:30 – 7:40             Rozcvička

  7:45  - 8:15             Snídaně

  8:15 – 8:45             Úklid stanů a tábořiště

  8:45 – 8:50             Ranní nástup

  8:50 – 9:00             Příprava na dopolední program

  9:00 – 10:00                      Dopolední program I.

  10:00 – 10:30        Svačina

  10:30 – 11:45        Dopolední program II.

  11:45 – 12:00        Osobní volno, příprava na oběd

  12:00 – 13:00        Oběd

  13:00 – 14:00        Polední klid

  14:00 – 16:00        Odpolední program I.

  16:00 – 16:30        Svačina

   16:30 – 17:45       Odpolední program II.

   17:45 – 18:00       Osobní volno, příprava na večeři

    18:00 – 18:45      Večeře

    18:45 – 18:50      Večerní nástup

    18:50 – 21:00      Večerní program

    21:00 – 21:30      Osobní hygiena, příprava na večerku

    21:30                      Večerka

   

Nezávazná poptávka



TÁBOROVÝ ŘÁD

Každý táborník je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu:

 1. Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky.
 2. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit.
 3. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.
 4. Poslouchej a dodržuj veškeré rady a doporučení, příkazy i zákazy svého oddílového vedoucího.
 5. Nikdo neopustí tábor bez vědomí vedoucího.
 6. Táborový majetek a majetek ostatních táborníků je každý povinen opatrovat, ošetřovat, udržovat a chránit ho před poškozením a ztrátou. Náhrada škody bude požadována po tom, kdo škodu způsobil.
 7. Táborník bude dodržovat bezpečnostní pokyny pohybu po areálu tábora, po veřejné komunikaci, v lese apod.
 8. Při vycházce do okolí i při výletě bude každý dbát na své vystupování a chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst tábora.
 9. Nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel.
 10. Ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.
 11. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, každý čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování a správného stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá. Zároveň dostává každý táborník vždy celé jídlo na talíř. Nejíme očima!
 12. Ve stanech a v ostatním areálu tábora, ale i jeho okolí, každý udržuje pořádek a čistotu. Během pobytu bude hodnocen pořádek a čistota.
 13. Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu.
 14. Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
 15. V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
 16. Koupání je možné pouze pod dohledem oddílového vedoucího nebo zdravotníka. Koupající se řídí jejich pokyny. Platí zákaz skákání. V umývárnách po sobě zanechává pořádek.
 17. Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, i když se mu to bude zdát nevýznamné, oznámí to ihned oddílovému vedoucímu. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
 18. Obléká se vhodně podle počasí a denního programu. Za horka nezapomíná pít dostatek tekutin a nosit pokrývku hlavy.
 19. Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm bez pokynu nebo souhlasu vedoucího.
 20. Při mimořádných situacích (požár, povodeň apod.) se řídí pokyny vedení tábora.
 21. Při pohybu cizích osob v areálu tábora na to upozorní vedení tábora. Je-li to návštěva, pozdraví a dál se věnuje své činnosti.
 22. Mobilní telefony jsou zakázány! Při nerespektování zákazu bude mobilní telefon odebrán a vrácen bude při ukončení pobytu (do lesa není potřeba a ve stanu není el. přípojka).

 

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací