Program

Program ve westernovém městečku Šiklův mlýn probíhá na volném prostranství za každého počasí (podmínkou vhodný oděv, obuv a pláštěnka) od 10:00 hodin do cca 15:30 hodin.

Program ve strašidelném zámku Draxmoor probíhá od 9:00 do 16:00 hodin a skládá se z prohlídky strašidelného zámku a 3D kina. Délka prohlídky je cca 1 hodina.

Ve westernovém městečku jsou pro Vás připraveny různé atrakce např. jízda vláčkem Union Pacific, jízda na koni, skákací hrady, lukostřelba a další. Všechny atrakce jsou placené (atrakce - 1 šiklák = 35 Kč).

Příjezd

Jedete-li nejprve do strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, přijeďte tak, abyste dodrželi čas návštěvy, který Vám byl přidělen rezervačním oddělením při objednání školního výletu. Na Vaši prohlídku mohou navazovat další skupiny.

Příjezd Vašeho autobusu na parkoviště v areálu Šiklův mlýn (viz. mapka) je v době od 9:00 do cca 11:00 hodin. Po příchodu do westernového městečka budete přivítáni moderátorem a seznámeni s programem.

Poukaz - hromadnou vstupenku odevzdejte na pokladně u vstupní brány. Případné navýšení počtu účastníků, prosíme, doplaťte na pokladně. Vrácení peněz v případě náhlého onemocnění dítěte před odjezdem je možné žádat po předložení potvrzení od lékaře přímo na pokladně nebo do 21 dnů od uskutečnění výletu. Pokud jste si objednali a zaplatili, nebo případně doplatili obědový balíček (dětská porce řízek + chléb), vyzvedněte si jej na určeném místě po předložení poukazu.

Na pokladně si vyzvedněte hrací kartu. Od stanoviště pokračujete cestou společně s dětmi a zúčastníte se kvízu rozmístěného po areálu. Vyplněnou hrací kartu (zakřížkované správné odpovědi, vypsanou adresu Vaší školy a třídy) odevzdáte před zahájením programu moderátorovi v městečku.

Dvoudenní školní výlety

Třída bude ubytována vždy po skončení programu, tzn. v cca 15:30 – 16:30 hodin a před večerním programem. Odubytování proběhne v poslední den pobytu cca do 9:00 hod. Následný pobyt v areálu není omezen.

Na školní výlet je nutné mít s sebou vlastní spací pytel.

Další informace

Na každých 10 platících žáků má 1 pedagogický doprovod vstup zdarma.

Řidič autobusu má vstup zdarma.

Do batůžků dětí vložte, prosím, lístek se jménem a adresou, aby v případě zapomenutí v areálu bylo možné věci vrátit zpět rodičům.

V případě pozdního příjezdu do westernového městečka odevzdáte Váš poukaz přímo v informační kanceláři a zde zaplatíte případné doplatky. Batohy je možné uložit v úschovně.

Učitelé a rodiče odpovídají po celou dobu pobytu v areálu westernového městečka Šiklův mlýn a strašidelného zámku Draxmoor za svěřené děti. V zájmu bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme, aby byly děti poučeny o dodržování zákazu krmení, hlazení a přibližování se ke zvířatům v areálu. Upozorňujeme, že v areálu se volně pohybují domácí zvířata.

Prosíme, dodržujte pokyny moderátorů po celou dobu Vašeho pobytu v areálu.

Stornopodmínky a stornopoplatky

Podáním závazné přihlášky vyjadřuje objednavatel souhlas s níže uvedenými storno podmínkami a stornopoplatky:

  • v případě zrušení závazné objednávky 59 až 30 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výši 25 % z objednaných a potvrzených služeb
  • v případě zrušení závazné objednávky 29 až 10 dní před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 50 % z objednaných a potvrzených služeb
  • v případě zrušení závazné objednávky 9 dní a méně před termínem realizace, bude účtován storno poplatek ve výšce 100 % z objednaných a potvrzených služeb

Zrušení závazné objednávky lze provést jenom písemnou formou (emailem, faxem).

Storno poplatek nebude účtován v případě, že dojde ke zrušení ze strany Western – Šiklův mlýn.

Storno poplatky nebudou účtovány pouze v případě zásahu vyšší moci, tj. v případě živelných pohrom, havárií, úmrtí v rodině apod.

V případě vrácení zaplacené částky bez účtování storno poplatků, bude odečten manipulační poplatek na administrativní výdaje ve výši 200 Kč.

Je-li písemná objednávka potvrzená, považuje se za oboustranně závaznou.

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací