Ubytování různých kategorií

Nejrůznější možnosti ubytování v Šiklově mlýně od luxusního hotelového resortu Šikland, který tvoří residence Arizonahotel Colorado Grand*** až po skromější a ekonomičtější varianty jako srubové apartmány nebo chatky najdete v sekci Ubytování.

Často kladené dotazy

Jak se dozvím kdy a kde si vyberu své služby v balíčcích? 

Při příjezdu dostanete základní informace o ubytování a hned večer ve 19:30 půjdete na animační večer do Mexické restaurace, kde se seznámíte s manažerem balíčků a dozvíte se přesně kdy, kde a co vás čeká. Tento člověk je vždy k dispozici. Pokud si s něčím nebete vědět rady nebo budete mít nějaký problém s pobytem, můžete se na něj obrátit.

Mohu si dokoupit další služby? 

Ano, přímo na místě si můžete dokoupit jakékoliv další služby nebo stravování. Stačí zajít do informační kanceláře nebo poprosit manažera. 

Co znamená víkendový pobyt s balíčkem?

Standardně je víkendovým pobytem myšleno sobota/neděle. Služby v balíčcích jsou individuální a vše potřebné (vstupenky a žetonky na atrakce) dostanete při vstupu. 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - pobyty

Pro účast na pobytu ve westernovém městečku Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem.

1.     smluvní vztah

1.1.   Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem westernového městečka Šiklův mlýn je společnost Western Šiklův mlýn s.r.o. (dále jen areál) se řídí ustanovením občanského a obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.

2.     Ceny a jejich změny

2.1.   Orientační ceny pobytů a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech areálu (internetové stránky sikland.cz, prospekty apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v potvrzovacím e-mailu. V případě dodatečného zvýšení ceny pobytu je areál povinen písemně oznámit změnu ceny pobytu, a to nejpozději do 21 dnů před odjezdem. Je-li tato nová cena vyšší o více než 10% než cena uvedená v potvrzovacím e-mailu, je zákazník oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a celá zaplacená částka za pobyt mu bude bez zbytečného odkladu vrácena. Neodstoupí-li zákazník nejpozději do 2 dnů po oznámení změny ceny pobytu, má se za to, že s novou cenou souhlasí.

2.2.   Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje (ev. vícelůžkového) musí být započítána přirážka ve výši 50 % za neobsazené lůžko.

2.3.   Zákazník je povinen uhradit cenu pobytu před jeho zahájením včetně ceny jednotlivých služeb. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby kartou a nebo den připsání platby na účet č. 78-8040640287/0100 u KB, pro platby ze zahraničí SWIFT KOMBCZPPXXX a IBAN CZ6201000000788040640287.

3.     Služby, změny sjednaných služeb a cen

3.1.   Pro rozsah objednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter. Služby objednané zákazníkem musí být ze strany areálu potvrzeny a zákazníkem uhrazeny před začátkem pobytu. Areál má právo zrušit službu v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat nebo službu změnit. Takové změny je povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 2 hodiny před poskytnutím první služby a navrhnout mu alternativu ve stejné kvalitě a hodnotě. V případě že zákazník nesouhlasí, je mu vrácena celá částka za danou službu.

3.2.   V případě že zákazník zaplacenou a objednanou službu nevyužije vlastní vinou, nebude mu vrácena zaplacená cena služby.

4.     Podmínky ubytování

4.1.   Ubytování poskytujeme do 14 hodin v den příjezdu a do 10 hodin v den odjezdu (v případě nedodržení času odjezdu je areál oprávněn účtovat další noc.)

4.2.   Rezervace daného ubytování je do 18 hodin v den nástupu.

4.3.   V rámci polopenze je v den příjezdu poskytována večeře, v den odjezdu snídaně (není-li s hostem dohodnuto jinak), je možné dokoupit také plnou penzi (v den nástupu poskytována večeře a v den odjezdu snídaně a oběd)

4.4.   Další služby , které nejsou součástí zvoleného balíčku, lze dokoupit na místě.

5.     Zrušení pobytu zákazníkem, změna rezervace, náhradníci

5.1.   Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s areálem kdykoliv před odjezdem na pobyt. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení.

Stornopoplatky se určují za každého účastníka při stornu:

do 30 dnů před příjezdem - bez storno poplatků

29 - 9 dnů před příjezdem - 50 % ceny objednaných služeb

8 - 0 dnů před příjezdem  - 100 % ceny objednaných služeb

 5.2.   Storno poplatky nebudou účtovány pouze v případě zásahu vyšší moci, tj. v případě živelných pohrom, havárií, úmrtí v rodině apod.V případě  vrácení zaplacené částky bez účtování storno poplatků, bude odečten 200 Kč manipulační poplatek na administrativní výdaje.

5.3.   Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede areál nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.

6.     Zrušení pobytu ze strany hotelu

6.1.   Areál je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu konkrétně ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat.

6.2.   Zrušení pobytu je areál povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 10 dní před nástupem na pobyt. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.

7.     Reklamace

7.1.   Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě.

7.2.   Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

8.     Pojištění

8.1.   Zákazníci po dobu pobytu nejsou pojištěni.

8.2.   Slevy na pobyty se nesčítají, není-li přímo uvedeno jinak.

* povinné položky

Kontaktní formulář
*
*
*
Ověřovací kód
Ověřovací kód
Ověřovací kód
*

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací