WESTERN-Šiklův mlýn, komunikace, central kemp a vstupní brána s infocentrem - Zvole nad Pernštejnem CZ.1.11/2.1.00/01.00138

Podstatou projektu byla realizace stavby centrální vstupní brány včetně zařízení, stavby centrální multifunkční budovy kempu včetně zařízení a stavby místních obslužných komunikací. V budově brány vzniklo certifikované infocentrum, v areálu kempu jsou nová sociální zařízení, prodejna a půjčovna sportovních potřeb. Hosté můžou využívat nových komunikací namísto dosavadních prašných cest. V rámci realizace projektu vznikli tři nová pracovní místa. Realizací projektu se zvýšíla úroveň turistické infrastruktury v areálu žadatele a jsou zavedeny nové služby. Žadatel tak zvýšil návštěvnost z širokého spektra cílových skupin.

Strašidelný zámek s expozicí pohyblivých loutek a muzeem legend s infocentrem Dolní Rožínka  CZ.1.11/2.1.00/01.00139

Cílem projektu je realizace technického zhodnocení stavby, přístavba, zprovoznění muzea legend, infocentra a realizace expozice pohyblivých loutek.

Z dlouhodobě nevyužívané původní zámecké sýpky rodu Mitrovských, se investor rozhodl vybudovat významnou nevšední turistickou atrakci pro návštěvníky nejen z regionu a vzdálenějších míst ČR, ale i ze zahraničí.

Podstatou změny v užívání stavby, je rozšíření vstupní části sýpky s nájezdovou bezbariérovou rampou. V rozšířeném přízemí je zřízeno certifikované infocentrum a dále je zde vybudováno sociální zařízení pro návštěvníky, v 2. a 3. NP a v podkroví je umístěna expozice pohyblivých loutek a předmětů zřízeného muzea (legendy Vysočiny).

Obnovili se zasypané a zazděné sklepy sýpky, k budově byla přistavena věž sloužící jako venkovní požární schodiště, došlo k vestavbě bezbariérového výtahu a před stavbou je obnovena stávající zpevněná plocha. Budova je celkově technicky zhodnocena (vnější i vnitřní omítky, podlahy, stropní konstrukce, střecha).

Realizace projektu tak ze zchátralého objektu vybuduje ojedinělou turistickou atrakci, která podstatnou měrou zlepší turistickou infrastrukturu v obci Dolní Rožínka a přinese řadu nových služeb (infocentrum, muzeum, expozice loutek).

Projekt přinesl zřízení jednoho stálého pracovního místa.

Šikland - Svět, který vás baví CZ.1.11/2.2.00/01.00140

Cílem projektu je pomocí zkušeného týmu realizovat informační a propagační kampaň na podporu služeb cestovního ruchu, která by potenciálním návštěvníkům nabídla ucelené turistické produkty pro aktivní i relaxační formu dovolené i výletů v unikátním a v ČR největším přírodním zábavním areálu, Westernovém městečku Šiklův mlýn a přidruženém projektu, Strašidelném zámku Draxmoor v Dolní Rožínce.

Součástí kampaně byla nabídka nových turistických produktů -  slevových balíčků - zaměřených na specifické cílové skupiny a delší pobyty. Byla vytvořena obsáhlá marketinková studie, která je stěžejním materiálem pro budoucí vývoj marketinkové strategie. Součástí bylo i vytvoření veřejně přístupných míst s napojením na internet, zpracování studie + vybudování orientačního systému a zakoupení dalšího zařízení (skákací atrakce) využívaného při propagačních akcích. Cílem projektu je dosáhnout větší návštěvnosti a vytíženosti subjektů žadatele i celého regionu. Vzniklo jedno nové pracovní místo.

Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti Western

Projekt Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti WESTERN (registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241) je zaměřen na další profesní vzdělávání. Realizace projektu vychází z potřeby vytvoření komplexního a systematického vzdělávání pro všechny cílové skupiny zaměstnanců společnosti žadatele. V rámci analýzy vzdělávacích potřeb jednotlivých skupin zaměstnanců byla zjištěna potřeba nastavení jednotlivých okruhů vzdělávání pro každou cílovou skupinu s ohledem na rozvoj jejích obecných či tzv. měkkých dovedností (například komunikace, týmová práce) včetně odborných profesních předpokladů. Zároveň je třeba tyto konkrétní aktivity pro jednotlivé skupiny zaměstnanců doplnit o vzdělávání v oblasti firemní kultury včetně posílení sociálních vazeb v kolektivu, mj. i outdoorovými aktivitami.

Projekt je určen pro vybrané zaměstnance organizace žadatele tak, aby byly pokryty základní i pokročilé vzdělávací potřeby pro jednotlivé kategorie zaměstnanců. Cílovou skupinu projektu tedy tvoří: top management, vedoucí týmů, manažeři - junioři a skupina prodejců. K hlavním aktivitám realizace projektu patří jednotlivé okruhy školení pro různé kategorie pracovníků včetně doplnění o individuální jazykovou výuku dle analýzy potřeb vzdělávání v rámci určitých pozic.

Prostřednictvím projektu chce žadatel dosáhnout vytvoření systému komplexního vzdělávání s ohledem na jednotlivá specifika cílových skupin s důrazem na propojení tzv. měkkých a odborných dovedností i posílení prvků firemní kultury. Dosažení cílů projektu bude zhodnoceno na závěrečném workshopu, kterého se zúčastní celá cílová skupina. Přínosy projektu žadatel spatřuje zejména ve vytvoření celopodnikové komplexní vzdělávací soustavy, dále v možnosti posílení dovedností a kompetencí svých zaměstnanců včetně zvyšování motivace k dalšímu profesnímu růstu a setrvání na pracovní pozici v organizaci žadatele. V neposlední řadě je nutné uvést i přínos pro zvyšování konkurenceschopnosti společnosti v souvislosti s utvořením stabilního vzdělávacího systému.

Projekt zaměstnávání lidí s autismem je spolufinancován z prostředků Evrospkého sociálního fondu v ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací